leva 1

O nás

Sportovní klub Pretorian se zaměřuje na bojové sporty,
zejména na Mixed Martial Arts (MMA), Brazilian Jiu-Jitsu (BJJ), Muay Thai a Box. Náš tým úzce spolupracuje s bratrskými kluby ze sousedního Polska.
 
Naším cílem je podporovat a rozvíjet sportovní vyžití v oblasti bojových sportů 
a to prostřednictvím:
 
- Realizace tréninků pro děti, mládež a dospělé, se snahou všestranně 
  rozvíjet jejich fyzickou i psychickou kondici
- Organizací a realizací sportovních soutěží, galavečerů, seminářů (zahraniční trenéři)
- Účastí na domácích i zahraničních soutěžích, semiinářů, školení, galavečerů apod.
- Spolupráce s tuzemskými i zahraničními sportovními kluby
- Výchovy a vedení mládeže ke zdravému životnímu stylu 
- Rozvoje osobnosti člověka
- Upevňování dobrých kolektivnch vztahů a vytváření přátelského prostředí, do kterého se všichni rádi vracejí
Generální sponzorlogo pvgroup